Hobbyträffar varje måndag kl 9 - 12.
Då kan det målas, virkas, kardas, stickas,
vävas och byggas modeller m m.
Fika finns till självkostnadspris.
Bokbussen kommer måndag
den 5 november och 3 december